BLOG
ARRENDAMENTS DE LOCAL DE NEGOCI RD-LLEI 15/2020 DE 21 D’ABRIL


ARRENDAMENTS DE LOCAL DE NEGOCI RD-LLEI 15/2020 DE 21 D’ABRIL

Escrit el 13/05/2020 a la categoria Dret Civil

El passat 22 d’abril es van publicar unes mesures per reduir despeses de pimes i autònoms, concretament en relació amb les rentes d’arrendaments de local de negoci. Es tracta d’unes mesures que responen a unes necessitats actuals per cobrir aquelles pimes i autònoms que han vist suspeses les seves activitats econòmiques per l’estat d’alarma o han patit una  reducció del 75% en la seva facturació.

 

            Les mesures aprovades s’aplicaran en funció del tipus d’arrendador, i això marcarà la obligatorietat o no de les mesures respecte l’arrendador.

 

            1.- Arrendador empresa, entitat pública d’habitatge o persona física considerada gran tenidor (titular de més de 10 propietats).

           

El Real Decret-Llei ens diu:

 

Arrendatari i arrendador han de negociar i arribar a acords de moratòries o reducció de rentes, el que coneixem com principi d’autonomia de la llibertat de les parts per regular-se els seus propis interessos i pactar allò que pot beneficiar als dos.

 

I en el cas que no s’arribi a cap acord, l’arrendatària podrà peticionar en el termini d’un mes, des del 22 d’abril, una moratòria en el pagament de la renta i l’arrendador l’haurà d’acceptar. S’aplicarà automàticament i afectarà el temps que duri l’estat d’alarma, les seves pròrrogues i es pot prolongar en cas que aquest termini fos insuficient, amb un màxim de 4 mesos.

 

 

2.- Arrendador persona física amb menys de 10 immobles

 

El Real Decret-Llei ens diu:

 

Arrendatari i arrendador han de negociar i arribar a acords de moratòries o reducció de rentes, el que coneixem com principi d’autonomia de la llibertat de les parts per regular-se els seus propis interessos i pactar allò que pot beneficiar als dos.

 

I en el cas que no s’arribi a cap acord, l’arrendatari podrà sol·licitar en el termini d’un mes, des del 22 d’abril un aplaçament temporal del pagament de la renta a l’arrendador, però la norma no obliga a l’arrendador a acceptar. L’únic que preveu és que en cas que les parts arribin a un acord poden destinar la fiança al pagament de la renta, obligant a l’arrendatari a retornar l’import de la fiança en termini d’un any o durant la vigència del contracte si és inferior a un any.

 

 

Per tant, la millor opció continua essent l’acord extrajudicial, negociar i plasmar per escrit l’acord, ja sigui amb reducció de rentes temporals, o acceptant moratòries, sempre buscant el terme mig entre les dues parts. Recordem que el propietari vol mantenir vigent el contracte de lloguer i l’arrendatari continuar la seva activitat econòmica un cop superada la situació actual. L’acord ha de donar un respir a l’arrendatari i garantir el cobrament del propietari, evitant així un endeutament de l’arrendatari i un possible desnonament que no beneficia a cap de les dues parts. En resum, la clàusula rebus sic stantibus està més viva que mai.Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals