BLOG
Assessorament preventiu: Què és i per què és tan important?


Assessorament preventiu: Què és i per què és tan important?

Escrit el 15/09/2017 a la categoria Legal

En el nostre fer quotidià, tant en l’àmbit econòmic de la nostra família o del nostre negoci, ens bombardegen a diari amb documents contractuals que ens vinculen amb l’altra part, i la pregunta clau és si realment sabem el què signem i les conseqüències que poden generar-se  en un futur.

Per això cada vegada més, hem d’apostar més per l’assessorament preventiu i promoure la consulta jurídica del ciutadà abans de perfeccionar una operació o tinguem previst prendre  decisions que poden afectar al nostre patrimoni.

Des de l’assessorament preventiu no s’estudia el document legal pensant en la situació present del client i del seu entorn, sinó que es tenen en compte les possibles situacions futures en què es pot trobar el client i les seves conseqüències, es tracta d’anar més enllà de la simple explicació planera de les clàusules que pugui contenir un contracte. Un cop el client té el coneixement suficient per valorar si li convé o no, pot decidir si atorga el seu consentiment, i automàticament disminueixen les possibilitats que aquell negoci jurídic li pugi ocasionar perjudicis no desitjats.

Amb aquest tipus d’assessorament es genera un vincle amb el client de confiança, que promou la prudència del ciutadà abans de signar o fer qualsevol disposició sobre el nostre patrimoni, i sobretot evitar el conflicte litigiós, el qual només implica més despesa econòmica i  desgast emocional.

 Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals