BLOG
DIVORCIAR-SE DAVANT DE NOTARI


DIVORCIAR-SE DAVANT DE NOTARI

Escrit el 29/12/2020 a la categoria Dret Civil

Efectivament, des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària, els matrimonis poden separar-se o divorciar-se davant de Notari. Aquesta via agilitza els tràmits del divorci, un cop els cònjuges tenen clar els acords i els plasmen en el corresponent conveni regulador, només s’haurà d’anar al Notari per firmar la corresponent escriptura de divorci.

Per poder acollir-se al divorci davant de Notari els cònjuges hauran de complir amb els següents requisits:

  1. Que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni.
  2. Que sigui de mutu acord.
  3. Que no tinguin fills menors d’edat o amb la capacitat modificada judicialment.
  4. És obligatori l’assistència i assessorament d’advocat, qui també firmarà l’escriptura.
  5. S’haurà de firmar davant del Notari de l’últim domicili comú o el del domicili de qualsevol dels dos sol·licitants.

A Arils Advocats apostem per aquestes noves vies que agilitzen els procediments i faciliten l’entesa entre els cònjuges.

Sabies que també et pots casar a la Notaria? Però això ho deixem per un altre dia...Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals