BLOG
INCOMPLIMENT DE CONTRACTES PER L’ESTAT DE CRISI SANITÀRIA ACTUAL


INCOMPLIMENT DE CONTRACTES PER L’ESTAT DE CRISI SANITÀRIA ACTUAL

Escrit el 23/03/2020 a la categoria Dret Civil

En el nostre dia a dia, tant empresarial com particular, existeixen dotzenes de vincles jurídics, que van des del contracte que tenim amb el nostre proveïdor de material d’oficina, el contracte de prestació de serveis  de monitors que ofereix la nostra empresa, fins les classes d’angles que imparteixen les acadèmies als nostres fills.

En la situació actual en què ens trobem, es possible que molts dels contractes vigents no es puguin portar a terme, i que una de les parts que s’havia obligat al compliment d’un servei o entrega d’un producte, no pugui fer-ho.

Què passa en aquestes situacions, si les dos parts son empreses, autònoms o professionals i els serveis o productes que havien de rebre formen part de la seva activitat econòmica? Es podrà al·legar incompliment i no pagar el servei o producte i en cas que s’hagués abonat prèviament la devolució dels diners. Tot i això, haurem de tenir en compte cada contracte en concret i allò que es va disposar, recordem que existeix la llibertat de pacte entre les parts quan ambdues parts són empreses, autònoms, professionals..

Què passa si una de les parts és consumidor o usuari? El consumidor o usuari tindrà dret a reclamar el corresponent reembors total o parcial dels diners , segons si el servei es deixa de prestar total, o parcialment. En el cas de pagaments recurrents (quotes de gimnàs, classes de música...) es pot pactar el no abonament de la pròxima quota, acceptar un canvi de data si aquesta ens convé, etc...

La peculiaritat més important de cancel·lació de contractes per força major, la trobem a l’article 1105 del Codi Civil, que ens diu que aquell qui hagi incomplert per causa de força major no haurà de rescabalar a l’altra part dels danys i perjudicis que derivin del seu incompliment.

Tot i la teoria jurídica, hem de ser conscients que molts de nosaltres podem estar tant en una  part com en l’altra part, i podem ser alhora incomplidors en certs casos i en altres perjudicats, per tant, apel·lem a arribar a acords i aplicar criteris amb flexibilitat.

Força i amunt!!Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals